1994-1-mNumer 1 (9)

Rocznik 3

Warszawa 1994

Rozprawy

MACIEJ POTĘPA: Problem podmiotu w filozoficznej hermeneutyce

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 5-32

KRZYSZTOF SOŁODUCHA: Antropologiczne podstawy logiki hermeneutycznej Georga Mischa. Pojęcie Logosu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 33-46

ELŻBIETA ZAKRZEWSKA: Ricoeur i Gadamer: Czy istnieje szkoła hermeneutyczna?

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 47-64

PAWEŁ DYBEL: Hermeneutyka psychoanalityczna Zygmunta Freuda

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 65-77

ANNA WIECZORKIEWICZ: Droga, źródło i filozof. Metafora w tekstach Karla Jaspersa

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 79-90

ANNA LEWICKA-STRZAŁECKA: Metafora – racjonalność imaginatywna

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 91-100

Przekłady

PAWEŁ DYBEL: Freuda hermeneutyka zjawisk okultystycznych

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 101-103

ZYGMUNT FREUD: Marzenie senne i okultyzm (tłum. Paweł Dybel)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 105-126

Propedeutyka filozofii

JACEK ZYCHOWICZ: Myśli Pascala

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 127-133

Recenzje

ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI, KLAUS NELLEN (red.), Świat przeżywany

Dwugłos:

PAWEŁ DYBEL: Refleksje wokół „Świata przeżywanego”

MACIEJ POTĘPA: Spory wokół pojęcia „świat życia”: Husserl a Blumenberg

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 135-142

Rozmowy: Rosjanie w Niemczech

Rozmowa WŁADIMIRA S. MAŁACHOWA z HANSEM-GEORGIEM GADAMEREM

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1994 (9), s. 143-148