1996-3-mNumer 3 (19)

Rocznik 5

Warszawa 1996

Redaktorzy zeszytu:

Jacek Migasiński, Magdalena Środa

VI Polski Zjazd Filozoficzny (Toruń 1995)

Nota od redakcji

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 7-8

WOJCIECH CHUDY: Byt czy refleksja? Metafizyczne aspekty periodyzacji dziejów kultury

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 9-22

JAROSŁAW ROLEWSKI: Problem racjonalności w Kryzysie nauk europejskich Husserla

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 23-26

JADWIGA WIERTLEWSKA: Obrazowanie metafizyki. Typy rzeczywistości w filozofii Ludwiga Wittgensteina

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 27-38

WOJCIECH HERMAN: Przezwyciężenie metafizyki a problem odpowiedzialności w ujęciu Martina Heideggera

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 39-48

ANNA GRZEGORCZYK: Filozofia (nie)oczekiwanego

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 49-60

Rozprawy

MACIEJ GOS: Koncepcja kosmologiczna Roberta Grosseteste’a

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 61-72

MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI: Proste przedmioty (Gegenstände) w Tractatus logico-philosophicus Ludwiga Wittgensteina

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 73-86

Polemiki

MARIAN PRZEŁĘCKI: Intuicja wartości jako rodzaj poznania

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 87-93

JAN WOLEŃSKI: Przeciw nihilizmowi logicznemu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 95-103

Archiwum

RYSZARD JADCZAK: Inspiracje i kontrowersje. Z korespondencji K. Twardowskiego z A. Meinongiem

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 105-117

Przekłady

JERRY FODOR i ERNEST LEPORE: Czym jest zasada koneksji? (tłum. Marek Kowalczyk; przejrzał Tadeusz Szubka)

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 119-128

Propedeutyka filozofii

ŚWIATOSŁAW FLORIAN NOWICKI: Fenomenologia ducha G.W.F. Hegla

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 129-149

Recenzje

JERZY KOSIEWICZ: Koncepcja jednostki Stirnera w świetle tragedii Coriolanusa oraz idei nadczłowieka

Recenzja z: MAX STIRNER, Jedyny i jego własność

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 151-159

JACEK MIGASIŃSKI: KARL JASPERS, Wiara filozoficzna

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 159-161

JACEK MALINOWSKI: WITOLD MARCISZEWSKI, Sztuka rozumowania w świetle logiki

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 162-163

JACEK MALINOWSKI: JOHN MACNAMARA, Logika i psychologia

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 164-167

JACEK MALINOWSKI: JAN WOLEŃSKI, Matematyka i epistemologia

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 167-171

ADAM ROSŁAN: MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC, S. KAMIŃSKI, Z teorii i metodologii metafizyki

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 171-174

RADOSŁAW SOJAK: Zdroworozsądkowe wyjaśnienia

Recenzja z: LEWIS WOOLPERT, Nienaturalna natura nauki. Dlaczego nauka jest pozbawiona zdrowego rozsądku?

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 174-179

TADEUSZ GADACZ: O liberalnej utopii, czyli o utopii społeczeństwa liberalnego

Recenzja z: RICHARD RORTY, Przygodność, ironia i solidarność

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 180-186

ANNA M. RĘDZIO: Liberalizm – koniec wartości?

Recenzja z: STEPHEN MACEDO, Cnoty liberalne

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 186-192

ANDRZEJ KOŁAKOWSKI: JAN KRASICKI, Eschatologia i mesjanizm

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 192-194

MACIEJ GOS: A. S. STIEPANOVA, Filosofia drevniej stoi

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1996 (19), s. 195-196