1996-4-mNumer 4 (20)

Rocznik 5

Warszawa 1996

Redaktor zeszytu:

Paweł Dybel

Rozprawy

PAWEŁ DYBEL: Samouwiedzenie w lustrze

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s.  7-18

JOANNA BATOR: Psychoanaliza Freuda i feminizm – dwie hermeneutyki kultury

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 19-41

HENRYK BENISZ: O poszukiwaniu sensu życia

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 43-60

BARBARA PASAMONIK: Kategoria nieświadomości w neognozie i psychoanalizie

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 61-70

ALINA SZULŻYCKA: Zaufanie, rutyna, refleksja: Kategorie psychoanalityczne w teorii strukturacji

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 71-88

ROBERT KANOZA SS. CC.: Heideggerowska interpretacja Platona

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 89-110

Propedeutyka filozofii

ANDRZEJ KOŁAKOWSKI: Wykłady z filozofii dziejów Georga Wilhelma Friedricha Hegla

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 111-127

Przekłady

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: Fragmenty na temat Religii ludowej i chrześcijaństwa (1793-1794) (tłum. Tadeusz Gadacz)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 129-134

Archiwum

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Stosunki polsko-ukraińskie a filozofia

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 135-146

STANISŁAW OSSOWSKI: Propedeutyka filozofii

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 147-172

Recenzje

PAWEŁ DYBEL: SIGMUND FREUD, Objaśnianie marzeń sennych

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 173-175

JERZY KOSIEWICZ: Niepewność i ryzyko wiary

Recenzja z: PETER WUST, Niepewność i ryzyko

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 176-182

STANISŁAW BORZYM: Rozum transwersalny Wolfganga Welscha

Recenzja z: WOLFGANG WELSCH, Vernunft. Die zeitgenößischte Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 182-203

PRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ: ARTUR SCHOPENHAUER, Sztuka prowadzenia sporów, czyli dialektyka erystyczna

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 204-207

JÓZEF PAWLAK: CZESŁAW GŁOMBIK, Tomizm czasów nadziei

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 207-209

LUCYNA PATYJEWICZ: JEAN BERNARD, Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy – nowe obowiązki człowieka

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1996 (20), s. 210-217