1997-2-mNumer 2 (22)

Rocznik 6

Warszawa 1997

Redaktor zeszytu:

Jacek Malinowski

Rozprawy

RYSZARD WÓJCICKI: Popperowskie i niepopperowskie teorie w nauce

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 7-26

TOMASZ PLACEK: Obserwacja kota Schrödingera i dekoherencji

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 27-44

LECH OSTASZ: Jedna logika czy wiele?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 45-56

BEATA WITKOWSKA-MAKSIMCZUK: „Zasada antropiczna”

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 57-69

ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA: Przypadek Case Studies

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 71-81

ADAM GROBLER: Prawda i racjonalność naukowa po trzech latach

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 83-94

MICHAŁ SACHNOWSKI: Zaskakująca kariera pewnego wynalazku

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 95-108

Polemiki

MACIEJ ULIŃSKI: Freud i feminizm – glosa do artykułu Joanny Bator

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 109-114

Przekłady

STEFAN THEMERSON i BERTRAND RUSSELL: Korespondencja (tłum. Małgorzata Sady)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 115-136

Propedeutyka filozofii

JERZY NIECIKOWSKI: Fryderyk Nietzsche Tako rzecze Zaratustra

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 137-146

Recenzje

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 147-155

HENRYK BENISZ: Czyżby koniec tajemnicy Nietzschego?

Recenzja z: JOACHIM KÖHLER, Tajemnica Zaratustry. Fryderyk Nietzsche i jego zaszyfrowane przesłanie. Biografia

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 155-161

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: UMBERTO ECO, Nieobecna struktura

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 161-167

MONIKA NALEPA: J.G. Fichte, Zamknięte państwo handlowe i inne pisma – kontrowersyjny projekt polityczny

Recenzja z: JOHANN GOTTLIEB FICHTE, Zamknięte państwo handlowe i inne pisma

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 167-178

ROBERT MARSZAŁEK: Fichte Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie, Nr. 7 – Subjektivität

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 179-186

SAMANTA STECKO: ALLAN BLOOM, Umysł zamknięty. O tym, jak szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 186-193

ALICJA PRZYŁUSKA-FISZER: Dworkin i interpretacja sporu o przerywanie ciąży

Recenzja z: RONALD DWORKIN, Life’s Dominion. An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 193-202

JOANNA POMORSKA: Scopus

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 202-208

RADOSŁAW SOJAK: Tożsamość błazna

Recenzja z: ANDRZEJ SZAHAJ, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 208-218

Sprawozdania

WŁODZIMIERZ LORENC: Sympozjum Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej w XX wieku: podmiot – poznanie – dyskurs

Przegląd Filozoficzny, nr 2/1997 (22), s. 219-220