2005-3-mNumer 3 (55)

Rocznik 14

Warszawa 2005

Redaktorzy zeszytu:

Alina Motycka, Bogdan Dziobkowski

Filozoficzna debata o czasie

Nota redakcyjna

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 5

HANNA BUCZYŃSKA-GAREWICZ: Uwagi wprowadzające do dyskusji nad książką o czasie

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 7-10

PAWEŁ BYTNIEWSKI: Co metafizycznego jest w czasie?

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 11-21

MAŁGORZATA CZARNOCKA: Metafizyczność nauki i metafizyczność „fizycznego” czasu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 23-37

ANNA DRABAREK: Mit jako czas skondensowany

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 39-45

TOMASZ JARMUŻEK: Różne oblicza czasu i ich wspólny fundament

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 47-55

TADEUSZ KOBIERZYCKI: O filozofii mistycznej czasu dnia i nocy

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 57-67

MARIA KOSTYSZAK: Czas jako wzajemność między człowiekiem a światem

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 69-77

ZBIGNIEW KRÓL: Czas a matematyka

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 79-85

ANDRZEJ LEDER: Poza metafizykę

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 87-90

ALINA MOTYCKA: Czasowy i pozaczasowy wymiar archetypu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 91-97

PAWEŁ PASIEKA: Krótka historia czasu według Emila Jana Jakuba Rousseau

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 99-107

MACIEJ POTĘPA: Zagadka czasu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 109-117

JAROSŁAW J. SAK: Oblicza czasu w medycynie

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 119-122

WOJCIECH SZCZERBA: Apokatastaza u Grzegorza z Nyssy

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 123-134

ANNA WOLIŃSKA: Struktura procesu interpretacji w semiotyce C.S. Peirce’a a problem nieodwracalności czasu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 135-143

DOROTA ZYGMUNTOWICZ: O Platońskiej i Nietzscheańskiej wiedzy tragicznej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 145-158

HANNA BUCZYŃSKA-GAREWICZ: Kilka uwag do głosów w dyskusji wyrażonych na piśmie

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 159-167

Rozprawy

MAREK ŁAGOSZ: Problemy statusu ontycznego czasu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 169-187

PIOTR BRYKCZYŃSKI: Uwagi o Wittgensteina koncepcji „gry językowej”

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 189-201

TOMASZ SAHAJ: Czym jest śmierć i czy filozofom warto ją badać?

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 203-213

Eseje

ADAM ROSŁAN: Cóż po człowieku, czyli przyczynek do pytania o siebie samego

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 215-226

ADAM NOWACZYK: Obrona Heraklita, czyli apoteoza absurdu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 227-235

MARIA BRYKCZYŃSKA: Dlaczego chemik nie jest artystą?

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 237-239

WITOLD MARCISZEWSKI: O jednomyślności filozoficznej i atrakcyjności filozofii

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 241-143

Recenzje

ADAM DUBIK: Piękny umysł

GEOFFREY MILLER, Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka (tłum. M. Koraszewska)

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 245-151

ADRIANA SCHETZ: Doświadczenie związku przyczynowego

JOHN R. SEARLE, Mind a Brief Introduction

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2005 (55), s. 251-256