2006-1-mNumer 1 (57)

Rocznik 15

Warszawa 2006

Redaktor zeszytu:

Katarzyna Łańcucka

Filozofia i religia

Nota redakcyjna

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 5

WACŁAW HRYNIEWICZ: Bóg jest Polifoniczny

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 7-20

KRZYSZTOF DOROSZ: Wiara i ekumenizm

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 21-29

TOMASZ WĘCŁAWSKI: W dwu sprawach, a może w jednej

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 31-41

JÓZEF HERBUT: O możliwych postaciach ekumenizmu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 43-46

ROLAND STASZAK: Relacje między wiarą a wiedzą

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 47-57

ZBIGNIEW MIKOŁEJKO: Imperatyw ekumenizmu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 59-69

STANISŁAW KRAJEWSKI: Widzenie słonia – uwaga na marginesie książki Hicka

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 71-75

PIOTR IBRAHIM KALWAS: Bóg przemawia przez Proroków

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 77-83

STANISŁAW OBIREK: Wiara a religia

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 85-93

MARIAN PRZEŁĘCKI: Agnostyk czy ateista?

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 95-98

W 120. rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego

JERZY PELC: Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 99-120

BOHDAN CHWEDEŃCZUK: Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 121-132

DANUTA MILLER: O poglądach religijnych Tadeusza Kotarbińskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 133-137

DANUTA MILLER: Opiekun spolegliwy w koncepcji Tadeusza Kotarbińskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 139-147

TOMASZ SAHAJ: Tadeusz Kotarbiński – pionier bioetyki i suicydologii, rzecznik eutanazji i samobójstwa

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 149-167

ANNA JEDYNAK: Kłopoty z reizmem

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 169-184

Kronika

MILENA ZIENTARSKA: Rozum i emocje w filozofii współczesnej

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 185-201

Recenzje

BŁAŻEJ BŁASZCZAK: Georg Simmel, czyli spacer z impresjonistą

GEORG SIMMEL, Most i drzwi. Wybór esejów (tłum. M. Łukasiewicz)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 203-208

JAROSŁAW STRZELECKI: Dobry początek jest ważny

JAN HARTMAN, Wstęp do filozofii

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 208-212

SEWERYN BLANDZI: Niemiecki idealizm w Europie

Handbuch Deutscher Idealismus

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 212-220

Korespondencja

PIOTR BRYKCZYŃSKI

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2006 (57), s. 221-222