2006-4-mNumer 4 (60)

Rocznik 15

Warszawa 2006

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

JOHN STUART MILL: O teizmie (fragmenty)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 7-32

JACEK J. JADACKI: Które idee filozoficzne Johna Stuarta Milla są trwałe?

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 33-37

J. SALWYN SHAPIRO: John Stuart Mill: pionier demokratycznego liberalizmu w Anglii

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 39-70

IRENA BEDNARZ: Polscy filozofowie o J.S. Millu

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 71-107

Rozprawy

EMMA HARRIS: Edukacja Johna Stuarta Milla w świetle współczesnych mu kontrowersji i praktyk edukacyjnych

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 109-125

MIŁOWIT KUNIŃSKI: John Stuart Mill – liberał zakochany w Platonie

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 127-139

ANNA JEDYNAK: O próbie uprawomocnienia indukcji

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 141-154

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: Filozofia matematyki J.S. Milla

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 155-168

JUSTYNA GRUDZIŃSKA: Czy imiona własne są wyjątkowe?

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 169-180

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Czy J.S. Mill był deskrypcjonistą?

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 181-191

JOANNA GÓRNICKA: Uczucie jako sankcja moralna u Davida Hume’a i Johna Stuarta Milla

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 193-205

PAWEŁ ŁUKÓW: Jak są możliwe obowiązki moralne, czyli J.S. Mill o naturze moralności

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 207-218

WOJCIECH J. BOBER: Utylitaryzm a wrażliwość społeczna i moralna

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 219-226

PIOTR KORYŚ: Ekonomia polityczna równości i wolności

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 227-240

KATARZYNA SZARZEC: J.S. Milla model homo oeconomicus

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 241-256

MAGDALENA ŚRODA: Mill i kobiety: między wolnością a równością

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 257-268

ADRIAN KUŹNIAR: Między przymusem a tolerancją

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 269-278

AGNIESZKA NOGAL: Przestrzeń publiczna

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 279-287

TERESA HOŁÓWKA: Przeciw tyranii mas

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 289-299

JACEK HOŁÓWKA: Fałszywa demokracja

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2006 (60), s. 301-319