2008-1-mNumer 1 (65)

Rocznik 17

Warszawa 2008

Redaktor zeszytu:

Renata Wieczorek

Tłumaczenie

RUTH GARRETT MILLIKAN: Intensjonalność (tłum. Katarzyna Paprzycka)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 5-17

Rozprawy

HELENA EILSTEIN: Opus magnum Michała Hellera

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 19-40

MAREK CHOJNACKI: Czego nauczyliśmy się z dyskusji o uzasadnianiu wiedzy

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 41-52

ANDRZEJ KUBIĆ: Donalda Davidsona radykalna eksterminacja idei schematu pojęciowego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 53-66

KAROLINA BARTKOWIAK: Norman Malcolm o snach i śnieniu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 67-81

TOMASZ MRÓZ: Bertranda Russella spotkanie z  Wincentym Lutosławskim

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 83-100

KONRAD SZOCIK: Krytyka instytucji kościoła i relacji państwo–kościół w filozofii Kierkegaarda

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 101-109

WITOLD PŁOTKA: Teoria intencjonalności w Badaniach logicznych Husserla

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 111-123

PAWEŁ ZEIDLER: O nie-dualistycznej filozofii Mitterera

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 125-135

TOMASZ SAHAJ: Człowiek i śmierć w ponowoczesnym społeczeństwie europejskim

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 137-148

Recenzje

MAJA CHMURA: Co było i już nie jest

PAUL RICOEUR, Pamięć, historia, zapomnienie

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 149-157

MARIA MARCINKOWSKA-ROSÓŁ: Rozważania o Parmenidejskim bycie

PANAGIOTIS THANASSAS, Parmenides, Cosmos, and Being. A Philosophical Interpretation [Parmenides, kosmos i byt]

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 158-165