2008-3-mNumer 3 (67)

Rocznik 17

Warszawa 2008

Redaktor zeszytu:

Renata Wieczorek

Rozprawy

PAWEŁ BANKIEWICZ: Umysł wcielony, czyli problem istnienia duszy w świetle koncepcji Antonia Damasio

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 5-19

MAGDALENA FILIPCZUK, MICHAŁ FILIPCZUK: Kultura, tradycja, przekład w filozofii Alasdaira MacIntyre’a

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 21-31

MAREK ŁAGOSZ: Zagadnienie orientacji tensowej myślenia ideologicznego

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 33-47

JAROSŁAW MROZEK: Tło i znaczenie „kryzysów” w podstawach matematyki

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 49-60

TERESA OBOLEVITCH: Polemiczne wątki w filozofii wszechjedności Siemiona Franka

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 61-70

JANUSZ OSTROWSKI: Konstrukcja Heglowskiej filozofii prawa

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 71-87

RYSZARD PHILIPP: Wolność woli a determinizm przyrody w transcendentalizmie Kanta

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 89-106

SŁAWOMIR PIECHACZEK: Człowiek jako chore zwierzę. Z antropologii E.M. Ciorana

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 107-123

HALINA WALENTOWICZ: Utopia i antyutopia w Szkole Frankfurckiej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 125-146

IWO ZMYŚLONY: Zagadnienie wiedzy niejawnej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 147-163

Debata

Filozoficzne implikacje teorii ewolucji

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 165

JERZY DZIK: Czy istnieje inteligentny plan rozwoju życia na Ziemi?

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 167-179

PIOTR LENARTOWICZ: Scenariusze darwinizmu a rekonstrukcje szczątków praczłowieka

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 181-196

Ankieta

uczestnicy: JERZY DZIK, ANDRZEJ GRZEGORCZYK, WOJCIECH HERMAN, JANUSZ KOWALSKI, PIOTR LENARTOWICZ SJ, STANISŁAW OBIREK, ZOFIA ROSIŃSKA, ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 197-213

ZOFIA ROSIŃSKA, ANDRZEJ ZIELIŃSKI: Przyrodoznawca i humanista o teorii ewolucji

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 215-221

Esej

MAJA KITTEL: O groźnych wytworach czynności psychicznych i jak je zwalczać. Poradnik dla filozofa

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 223-233

Recenzja

IRENA BEDNARZ: Amerykanin w Paryżu

ALAN D. SCHRIFT, Twientieth Century French Philosophy: Key Themes and Thinkers

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2008 (67), s. 235-242