2008-4-mNumer 4 (68)

Rocznik 17

Warszawa 2008

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Słowo wstępne

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 5-7

JAN WOLEŃSKI: Wspomnienia o Quinie

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 9-12

JACEK J. JADACKI: Które idee filozoficzne Quine’a są trwałe?

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 13-17

WILLARD VAN ORMAN QUINE: Fragment The Time of My Life. An Autobiography (tłum. Karolina Bartkowiak)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 19-37

WILLARD VAN ORMAN QUINE: O pojęciu trzeciego dogmatu (tłum. Katarzyna Kuś)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 39-42

WILLARD VAN ORMAN QUINE: Pięć kamieni milowych empiryzmu (tłum. Katarzyna Kuś)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 43-47

IRENA BEDNARZ: Polscy logicy i filozofowie wobec Quine’a

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 49-76

BARBARA STANOSZ: Metafilozofia Quine’a

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 77-82

JAN WOLEŃSKI: Analityczność, empiryzm, aprioryzm

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 83-103

TADEUSZ SZUBKA: Pragmatyzm w filozofii Quine’a

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 105-116

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Naturalizm Quine’a

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 117-135

ADAM GROBLER: Quine o tym, co istnieje

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 137-145

ARKADIUSZ CHRUDZIMSKI: Zobowiązania ontologiczne

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 147-162

JACEK PAŚNICZEK: Kryterium Quine’a a kryterium Quine’a

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 163-170

JACEK HOŁÓWKA: Byty mentalne

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 171-190

ADAM NOWACZYK: Enigmatyczność odniesienia

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 191-205

ADAM CHMIELEWSKI: Idea radykalnej interpretacji

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 207-222

PAWEŁ GRABARCZYK: Od wrażenia do wyrażenia, czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 223-232

CEZARY CIEŚLIŃSKI: Quine o prawdzie i analityczności

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 233-247

JOANNA ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA: Policzalne i masowe terminy naturalnorodzajowe

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 249-264

JUSTYNA GRUDZIŃSKA: Quine o metareprezentacjach językowych

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 265-279

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: Filozofia matematyki Quine’a a kwantyfikatory Henkina i Boolosa

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 281-293

ANDRZEJ BIŁAT: Logika drugiego rzędu jako ontologia

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 295-302

TADEUSZ CIECIERSKI, PIOTR WILKIN: Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentem Quine’a?

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2008 (68), s. 303-318