2009-1-mNumer 1 (69)

Rocznik 18

Warszawa 2009

Redaktor zeszytu:

Janusz Dobieszewski

Tego nie wolno przeoczyć

Artykuł recenzyjny

HELENA EILSTEIN: 13 zagadek współczesnej nauki w 10 punktach

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 5-26

Rozprawy

VIII Zjazd Filozoficzny: Wcześniej niepublikowane materiały

MARTA KUDELSKA: Sakszin. Widz a zasada podmiotowości

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 27-41

MARTA DMUCHOWSKA: Samopoznanie w filozofii Śankary – między metafizyką a epistemologią

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 43-51

SABINA KRUSZYŃSKA: Niewiara wiary pospolitej – przypadek Michela Montaigne’a

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 53-73

TOMASZ KALBARCZYK: Wychowanie obywatelskie: między patriotyzmem a kosmopolityzmem

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 75-85

MARCIN KILANOWSKI: Ku wolności jako odpowiedzialności

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 87-102

ANNA SEWERYN: Wybrać siebie, czyli granice liberalizmu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 103-123

JOANNA TRZÓPEK: Problem woli a współczesna psychologia

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 125-143

Współczesna filozofia rosyjska na VIII Zjeździe Filozoficznym

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Wprowadzenie

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 145-146

MARCIN BRODA: Rosyjskie pytania o Rosję jako problem filozoficzny

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 147-175

DOROTA JEWDOKIMOW: Święci, Idioci i Poeci. Szczególny charakter rosyjskiej myśli filozoficznej

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 177-193

LESZEK AUGUSTYN: Pełnia doświadczenia religijnego a apofatyczność rozumu. Ontologia religijna Siemiona L. Franka

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 195-215

ANNA KURKIEWICZ: Byt a konkretne istnienie. Z myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 217-235

LILIANNA KIEJZIK: Sergiusza Bułgakowa filozofia człowieka jako filozofia wszechjedności

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 237-253

TERESA OBOLEVITCH: Aleksego Łosiewa filozofia imienia

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 255-265

HALINA RAROT: Problem nihilizmu i jego przezwyciężenia. Mikołaj Bierdiajew i Vittorio Possenti

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2009 (69), s. 267-290