2009-4-mNumer 4 (72)

Rocznik 18

Warszawa 2009

Redaktor zeszytu:

Robert Piłat

ROBERT PIŁAT: 150. rocznica urodzin Edmunda Husserla

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 11-16

EDMUND HUSSERL: Z wykładów na temat: Zasadnicze problemy fenomenologii

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 17-36

HANS REINER SEPP: Etos Husserla

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 37-53

IRENA BEDNARZ: Z publikacji polskich o Husserlu

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 55-83

DARIUSZ BĘBEN: Husserliana: Informacje o seriach wydawniczych, publikacjach z zakresu fenomenologii, czasopismach, organizacjach naukowych

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 85-89

DARIUSZ BĘBEN: Polskie przekłady Husserla, monografie i prace zbiorowe

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 91-97

DARIUSZ BĘBEN: Fenomenologia jako instytucja

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 99-113

Źródła Husserlowskiej  fenomenologii

ARKADIUSZ CHRUDZIMSKI: Husserl i Brentano

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 115-130

ARKADIUSZ GUT: Husserl – Frege. Zwrot antypsychologiczny

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 131-162

WOJCIECH HANUSZKIEWICZ: Spór pomiędzy Husserlem i Natorpem oraz jego znaczenie dla rozwoju fenomenologii i neokantyzmu

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 163-179

Recepcja krytyczna

WIOLETTA MIŚKIEWICZ: »…ganz spezielle philosophische Richtung…«. O recepcji fenomenologii Husserla w środowisku Twardowskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 181-191

DARIUSZ BĘBEN: Fink a Husserl. Perspektywy fenomenologii transcendentalnej

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 193-209

MARIA GOŁĘBIEWSKA: Husserl a transcendentalna fenomenologia egzystencji Heideggera

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 211-232

MACIEJ POTĘPA: Teoria intersubiektywności: Husserl a Heidegger

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 233-248

MAŁGORZATA KOWALSKA: Egzystencjalistyczna i etyczna rewizja fenomenologii Husserla w myśli Sartre’a i Lévinasa

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 249-263

DANIEL LIPKA: Husserl i Derrida

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 265-281

MAREK MACIEJCZAK: Husserl w Fenomenologii percepcji Maurice Merleau-Ponty’ego

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 283-303

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Znaczenie fenomenologii Husserla dla hermeneutyki

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 305-318

Nowe odczytanie klasycznych problemów fenomenologii Husserla

JAGNA BRUDZIŃSKA: O fenomenologii doświadczającej i polach doświadczenia

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 319-335

LEE CHUN LO: Teologia świata i idea Boga. Znaczenie Boga w fenomenologii Husserla

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 337-352

PIOTR ŁACIAK: Faktyczność transcendentalnej subiektywności a poznanie a priori

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 353-370

JANUSZ SIDOREK: Ja i horyzont temporalny

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 371-390

WOJCIECH STARZYŃSKI: Kartezjanizm Husserla w świetle dróg jego interpretacji

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 391-408

WOJCIECH ŻEŁANIEC: Husserla „naoczność kategorialna”: próba analizy

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 409-422

Wybrane współczesne kierunki badań fenomenologicznych

ANDRZEJ GNIAZDOWSKI: Przyczynek do fenomenologii świadomości politycznej

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 423-449

ANDRZEJ LEDER: W stronę topologii myślenia. Husserlowskie uprzestrzennienie czasu w diagramach jako model przestrzennej formy teorii

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 451-466

IWONA LORENC: Husserl i zwrot estetyczny we współczesnej fenomenologii

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 467-485

ROBERT PIŁAT: Prawda jako wewnętrzna norma sądu. Husserl wobec analitycznych teorii prawdy

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 487-507

ROBERT POCZOBUT: Fenomenologia a naturalizm

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 509-525

KRYSTYNA ŚWIĘCICKA: Fenomenologia i umysł medytujący

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 527-535

Listy z komentarzami

EDMUND HUSSERL: List do Arnolda Metzgera (tłum. Andrzej Gniazdowski)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 537-543

EDMUND HUSSERL, PAUL NATORP: Korespondencja (wybór) (tłum. Wojciech Hanuszkiewicz)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 545-560

E. HUSSERL i K. TWARDOWSKI: Korespondencja w sprawie Ingardena (tłum. Wioletta Miśkiewicz)

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2009 (72), s. 561-563