2009-2-mNumer 2 (70)

Rocznik 18

Warszawa 2009

Redaktor zeszytu:

Katarzyna Łańcucka

Tego nie można przeoczyć

Artykuły recenzyjne

JAN WOLEŃSKI: O Historii filozofii Tadeusza Gadacza

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 9-49

ZBIGNIEW KUDEROWICZ: Historia filozofii w stylu anegdotycznym

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 51-54

MAŁGORZATA KOWALSKA: Historyk filozofii wśród aporii

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 55-63

ROBERT PIŁAT: Powinowactwa myśli i pokrewieństwa duchowe

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 65-73

STANISŁAW CZERNIAK: Pomiędzy podręcznikiem a monografią

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 75-81

Rozprawy

MICHAŁ FILIPCZUK: Sokrates i Polos. Analiza fragmentu (463 B–481 B) Platońskiego Gorgiasza

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 83-97

PIOTR WARZOSZCZAK: Modalny fikcjonalizm a redukcyjna analiza modalności – ścieżka platońska

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 99-122

MAGDALENA WILEJCZYK: Filozofia prawa Hegla: pozytywizm czy koncepcja prawnonaturalna?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 123-136

TOMASZ RAFAŁ WIŚNIEWSKI: Podmiot i wolność, czyli nierozwiązany problem filozofii Heglowskiej

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 137-156

KATARZYNA GURCZYŃSKA-SADY: Historia naturalna według Friedricha Nietzschego

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 157-174

HANNA LUBOWICZ: Problematyka widzenia aspektu w filozofii Wittgensteina – wybrane interpretacje

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 175-192

JUSTYNA WODZIK: Czy Simone de Beauvoir była samodzielną myślicielką?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 193-203

WOJCIECH ROSTWOROWSKI: O dwóch funkcjach deskrypcji. Analiza krytyczna rozumowania Gettiera

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 205-219

FILIP KAWCZYŃSKI: Założeniowa teoria nazw własnych Searle’a

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 221-236

ADRIANA SCHETZ: O paradoksie irracjonalności

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 237-250

BOŻENA CZERNECKA-REJ: 11 powodów, dlaczego logika intuicjonistyczna nie jest (tak) piękna

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 251-266

KONRAD WALOSZCZYK: O dosłownej i niedosłownej interpretacji wierzeń religijnych

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 267-283

Esej

ROMAN PIOTR GODLEWSKI: Mowa bez reguł

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 285-292

Recenzje

ADAM NOWACZYK: Filozofia analityczna

TADEUSZ SZUBKA, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 293-303

MARIA EBNER: Odciąć łeb hydrze kontekstualizmu

HARMAN CAPPELEN, ERNIE LEPORE, Insensitive Semantics: A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 304-313

IRENA BEDNARZ: Historia filozofii z ilustracjami

ANTHONY KENNY, A new history of western philosophy, t. 4. Philosophy in the modern world

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 314-318

PAWEŁ JARNICKI: O pierwszym zbiorowym wydaniu pism teoretycznych Ludwika Flecka i początkach recepcji jego koncepcji w Polsce

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2009 (70), s. 319-336