Przegląd Filozoficzny Nowa Seria numer 3/2012(83)Numer 3 (83)

Rocznik 21

Warszawa 2012

Redaktor zeszytu:

Aleksandra Kuzior

IX POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY (Wisła, 17-21 września 2012)

Część druga

Wykład specjalny pod patronatem „Przeglądu Filozoficznego”

RAFAŁ URBANIAK: Abstrakcja bez bytów abstrakcyjnych

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 7-20

Logika

KORDULA ŚWIĘTORZECKA: Ontologiczny dowód Gödla z ograniczoną redukcją modalności

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 21-34

EUGENIUSZ WOJCIECHOWSKI: Klasyczny rachunek zdań w semantycznie przejrzystym sformułowaniu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 35-48

Metodologia i filozofia nauki

MAREK SIKORA: Reguły czy hipotezy? Spór o interpretację wyrażeń językowych

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 49-58

JOANNA KLARA TESKE: Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 59-80

Metafilozofia

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Uwagi o metodzie późnego Wittgensteina

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 81-92

TOMASZ A. PUCZYŁOWSKI: O argumentacji odwołującej się do implikatury konwersacyjnej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 93-110

PATRYK ZAJĄC: Próba systematycznej artykulacji metafilozofii Richarda Rorty’ego

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 111-116

Epistemologia

CEZARY MORDKA: O możliwości wiedzy emocjonalnej. Zarys stanowiska

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 117-134

RAFAŁ PALCZEWSKI: Wiedza-jak a umiejętność. O lingwistycznym aspekcie sporu intelektualizmu z praktykalizmem

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 135-152

RENATA WIECZOREK: Epistemologiczny kontekstualizm inferencyjny i deflacyjna teoria wiedzy

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 153-164

Ontologia i metafizyka

JANUSZ KACZMAREK: Ontologia formalna. Przykład: ontologia w Polsce

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 165-176

TADEUSZ SZUBKA: Analityczna deflacja ontologii

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 177-186

Filozofia przyrody

JAN CZERNIAWSKI: Protofizyka a istota teorii względności

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 187-200

KAZIMIERZ JODKOWSKI: Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 201-222

JOANNA GĘGOTEK: Geologia a religia. Współczesne spory o spory dawne

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 223-234

Ekofilozofia i filozofia zrównoważonego rozwoju

ZBIGNIEW HULL: Ekofilozofia – przedmiot i pole problemowe

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 235-248

HELENA CIĄŻELA: Etyka wobec rozwoju cywilizacji współczesnej i generowanych przez nią zagrożeń globalnych

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 249-260

Filozofia języka

JANINA BUCZKOWSKA: Reprezentacje poznawcze i znaczenia językowe. Niektóre konsekwencje informacyjnej teorii reprezentacji

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 261-272

ROBERT KUBLIKOWSKI: Definicja perswazyjna – niemanipulacyjna czy manipulacyjna?

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 273-282

Kontekstualizm

MAKSYMILIAN ROSZYK: Relatywizm w sformułowaniu semantycznym a twardy problem relatywizmu poznawczego

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 283-298

ADRIAN ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI: Krytyczna analiza badań eksperymentalnych dotyczących kontekstualizmu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 299-314

Filozofia umysłu i kognitywistyka

ANDRZEJ DĄBROWSKI: Wpływ emocji na poznawanie

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 315-336

ŁUKASZ PRZYBYLSKI: Rozszerzony model percepcji. O roli ciała w przeżyciu percepcyjnym

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 337-350

Dydaktyka filozofii

ALDONA POBOJEWSKA: Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 351-364

PAWEŁ WALCZAK: Rozmowa sokratyczna: założenia, przebieg, praktyka

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 365-380

KRZYSZTOF A. WOJCIESZEK: Dydaktyka filozofii w wiekach średnich. Model św. Tomasza z Akwinu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 381-396

MACIEJ WOŹNICZKA: Ocena jakości kształcenia w dydaktyce filozofii

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 397-412

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

MONIKA A. KOMSTA: Aleksander z Afrodyzji: problem relacji między duszą a ciałem

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 413-422

ADAM GÓRNIAK: Koncepcje teologii według Bonawentury i Tomasza z Akwinu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 423-440

MARTYNA KOSZKAŁO: Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 441-458

MONIKA MICHAŁOWSKA: Jak wyliczyć cnotę? Ilościowe ujęcie cnót w Kwestiach do Etyki Ryszarda Kilvingtona

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 459-474

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej

ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Racjonalność afirmacji i racjonalność negacji typu kartezjańskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 475-488

JUSTYNA MIKLASZEWSKA: Radykalne Oświecenie a myśl współczesna

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 489-504

AGNIESZKA HENSOLDT: Maksyma pragmatyczna a dychotomia teorii i praktyki

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 505-520

IWONA ALECHNOWICZ-SKRZYPEK: Doświadczenie wewnętrzne a badanie procesów poznawczych. Psychologia w wybranych programach filozoficznych na początku XX wieku

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 521-532

WŁODZIMIERZ LORENC: Filozofia hermeneutyczna: perspektywy jej rozwoju

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 533-546

Historia filozofii polskiej

STEFAN KONSTAŃCZAK: Tadeusza Czeżowskiego koncepcja etyki naukowej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 547-558

MARTA ZARĘBA: Reizm Tadeusza Kotarbińskiego a prakseologiczna koncepcja sprawstwa

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 559-576

Filozofia Wschodu

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI: Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 577-584

HALINA MARLEWICZ: Co to znaczy tat tvam asi? Zarys hermeneutyki Ramanudży

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2012 (83), s. 585-594