1-2013-Przegld-Filozoficzny-MNumer 1 (85)

Rocznik 22

Warszawa 2013

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

MARIAN PRZEŁĘCKI: O Iwaszkiewiczowskiej wizji świata

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 9-14

PIOTR GUTOWSKI: Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 15-30

TOMASZ ŻURADZKI: Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 31-46

JOANNA KRZEMKOWSKA-SAJA: Czy potrzebujemy pojęcia prawdy emocjonalnej?

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 47-62

ADAM ANDRZEJEWSKI: Zjawisko artyfikacji jako inspiracja dla ontologii dzieł sztuki

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 63-76

ZBIGNIEW AMBROŻEWICZ: Widzialność niewidzialnego. Las Meninas Diega Velázqueza

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 77-102

JACEK DĘBICKI: Antropologia filozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiej

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 103-126

KONRAD SZOCIK: Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 127-136

MATEUSZ PENCUŁA: Kłopoty z Feuerbachem

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 137-154

ARTUR JOCHLIK: Sprzeczność logiczna w systemie Hegla

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 155-172

WITOLD PŁOTKA: Redukcja transcendentalna jako zapytywanie. Fenomenologia Husserla a problem pytania

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 173-190

IWO ZMYŚLONY: Michaela Polanyiego program filozofii postkrytycznej – krytyka metody wątpienia

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 191-206

SYLWIA WILCZEWSKA: Problem wiedzy o Bogu w ujęciu A. Kenny’ego i D.Z. Phillipsa – analiza porównawcza

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 207-222

MARCIN TREPCZYŃSKI: Tadeusza Bartosia wizja religii

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 223-236

MACIEJ MUSIAŁ: Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii? O Rortym raz jeszcze

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 237-254

ANNA WÓJTOWICZ, JAN WINKOWSKI: Jak nie powinno się obliczać stopnia wiarygodności argumentacji

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 255-264

Dyskurs i intuicja

ALICJA PIETRAS, DOROTA BARCIK: Dyskurs i intuicja. Wprowadzenie

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 265-266

ANDRZEJ J. NORAS: Debata Trendelenburg – Fischer. Problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 267-298

TOMASZ KUBALICA: Heinricha Rickerta krytyka teoretycznego intuicjonizmu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 299-306

MARTA PLES-BĘBEN: Problem intuicji w filozofii Leona Brunschvicga

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 307-318

IWONA ALECHNOWICZ-SKRZYPEK: Rola doświadczenia wewnętrznego w poznaniu – Edmund Husserl a Richard Hönigswald

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 319-334

ALICJA PIETRAS: Nicolaia Hartmanna projekt syntezy dyskursu i intuicji

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 335-350

DOROTA BARCIK: Dialektyka dyskursu i intuicji w filozofowaniu Karla Jaspersa

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 351-362

JAN KŁOS: Myślenie ukryte i wiedza osoby. Na marginesie rozważań Michaela Polanyiego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 363-380

KAZIMIERZ RYNKIEWICZ: Na co stać intuicję i dyskurs? Analiza epistemologiczno-fenomenologiczna w oparciu o myśl Husserla i Foucaulta

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 381-402

Recenzje

MARTA ZARĘBA: Bóg w obliczu możliwości

J. WOJTYSIAK, Spór o istnienie Boga

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 403-408

ANNA IZDEBSKA: Sam na sam z myślą Platona

A. RODZIEWICZ, Idea i forma. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2013 (85), s. 409-414

Teksty dostępne są na platformie Versita: Przegląd Filozoficzny 1/2013 (85)