2-2013-Przegld-Filozoficzny-MNumer 2 (86)

Rocznik 22

Warszawa 2013

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Wprowadzenie

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 9-16

ROBERT BRANDOM: Jak filozofia analityczna zawiodła kognitywistykę (tłum. Joanna Komorowska-Mach)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 17-40

YARDEN KATZ: Co poszło źle w sztucznej inteligencji? Rozmowa z Noamem Chomskym (tłum. Natalia Karczewska)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 41-66

Czym jest kognitywistyka?

TADEUSZ SZUBKA: Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 71-84

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Czy kognitywistyka może coś dać filozofii?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 85-102

JOANNA RĄCZASZEK-LEONARDI: Dynamiczne i symboliczne oblicza kognitywistyki: sposoby integracji

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 103-132

JERZY BOBRYK: Labirynty pojęciowe kognitywistyki. Dwa systemu poznawcze, czy dwa sposoby działania ludzkiego umysłu

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 133-150

MARCIN MIŁKOWSKI: Wyjaśnianie w kognitywistyce

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 151-166

Maszyny, język, inferencje

JAREK GRYZ: Gdzie jesteś, HAL?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 167-184

PIOTR BOŁTUĆ: BICA jako szansa stworzenia świadomych maszyn

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 185-196

MARCIN JAŻYŃSKI: Czy inżynier wie, co myśli jego robot?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 197-206

KRYSTYNA MISIUNA: Informacja kognitywna jako obszar badawczy kognitywistyki

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 207-230

PIOTR ŁUKOWSKI: Logiczna analiza operacji zdefiniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 231-252

KATARZYNA BUDZYŃSKA: Retoryczne strategie poznawcze

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 253-274

Badania empiryczne

ZBIGNIEW SEMADENI: Dziecinny egocentryzm poznawczy dotyczący stosunków przestrzennych a kwestia kształtowania się niezmienników w umyśle ludzkim

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 275-288

ANITA PACHOLIK-ŻUROMSKA: Wpływ zaburzeń orientacji czasoprzestrzennej na perspektywę pierwszoosobową

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 289-304

PATRYCJA MACIASZEK: Fałszywe wspomnienia: jak to się dzieje, że umysł pamięta coś, czego nie było?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 305-322

REMIGIUSZ SZCZEPANOWSKI: Metapoznawczy model świadomości emocji i empiryczne dowody na jego wykonalność

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 323-338

KINGA JĘCZMIŃSKA: Świadomość dostępu i świadomość fenomenalna

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 339-356

ZBIGNIEW PIETRZAK: Funkcja eksploracji otoczenia w kształtowaniu zdolności do abstrahowania. Ujęcie ewolucjonisty

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 357-372

Analityczna filozofia umysłu

ROBERT POCZOBUT: Naturalizowanie jaźni

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 373-388

MIESZKO TAŁASIEWICZ: Zarys naturalistycznej koncepcji intencjonalności

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 389-400

JÓZEF BREMER: „Pojęcie «bólu» zdobyłeś wraz z językiem”

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 401-416

JACEK HOŁÓWKA: Doskonałe halucynacje

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 417-439

MARCIN GOKIELI: Przezroczystość i struktura doznań. Michaela Tye’a dyskurs o doznaniach

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 445-454

PAWEŁ GRABARCZYK: Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 455-470

KATARZYNA PAPRZYCKA: Jak obalić Lowe’a obalenie teorii identyczności, czyli co by było, gdyby nie wszystkie neurony zachowały się tak, jak się rzeczywiście zachowały?

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 471-492

ANNA MARIA KUDER: O „metafizycznym” sceptycyzmie Davida Chalmersa

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 493-500

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Nonfaktualizm a kognitywistyka

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 501-512

Recenzje

PAWEŁ GRABARCZYK: Komputacjonizm kontratakuje

M. MIŁKOWSKI, Explaining the Computational Mind

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2013 (86), s. 513-516