1 2016 Przeglad Filozoficzny nNumer 1 (97)

Rocznik 25

Warszawa 2016

Redaktor zeszytu:

Krzysztof Brzechczyn

List Prezydenta RP ANDRZEJA DUDY do organizatorów i uczestników X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. I–II

Wykład inauguracyjny

JAN WOLEŃSKI: Naturalizm: blaski i cienie

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 5–6

Wykład „Przeglądu Filozoficznego”

LESZEK WROŃSKI: „Zakłady holenderskie” – nowe problemy ze starym pojęciem

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 7–16

Wykłady główne

TADEUSZ BUKSIŃSKI: Zarys metapolityki transcendentalnej

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 17–32

WŁODZIMIERZ GALEWICZ: Dobro dla kogoś i dobro dla świata

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 33–44

KATARZYNA PAPRZYCKA: O intencjonalności działań i zaniechań, czyli o społecznej naturze sprawstwa

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 45–66

JACEK PAŚNICZEK: Predykacja jako fundamentalna kategoria ontologiczna

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 67–80

ROBERT PIŁAT: Preferencje i wartości

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 81–100

BARBARA CHYROWICZ: Moralne uwarunkowania ludzkiej kondycji

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 101–122

FRANCESCO CONIGLIONE: Galileo and Contemporary Epistemology. Do we still have something to learn from Galileo’s „methodological revolution”?

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 123–140

ADAM GROBLER: Dwa pojęcia wiedzy: w stronę unifikacji

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 141–160

ADAM CHMIELEWSKI: Polityka jako przedmiot dociekań filozoficznych

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 161–178

TADEUSZ SZUBKA: Perspektywy metafizyki analitycznej. Między esencjalizmem a ekspresywizmem

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 179–196

ANDRZEJ WAWRZYNOWICZ: Rewizja heglizmu w filozofii polskiej XIX wieku – Trentowski, Libelt, Cieszkowski

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 197–210

KRYSTYNA WILKOSZEWSKA: Estetyka pragmatyczna w perspektywie bio-

Przegląd Filozoficzny nr 1/2016 (97), s. 211–230