3 2014nNumer 3 (91)

Rocznik 23

Warszawa 2014

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Tego nie można przeoczyć

ADAM NOWACZYK: Zrozumieć Tarskiego

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 9-36

JAN WOLEŃSKI: Zrozumieć Tarskiego czy zrozumieć teorię prawdy Tarskiego?

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 37-46

ROMAN MURAWSKI: Na marginesie artykułu prof. Adama Nowaczyka „Zrozumieć Tarskiego”

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 47-52

ADAM NOWACZYK: Odpowiedź

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 53-57

Peter Thomas Geach

JACEK JADACKI: Piotr Tomasz Geach

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 59-64

JAN WOLEŃSKI: Wspomnienie o Peterze Geachu

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 65-70

ADAM CHMIELEWSKI: Prywatny język Petera Geacha

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 71-82

TADEUSZ SZUBKA: Filozofia w ujęciu Petera Thomasa Geacha

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 83-102

KRZYSZTOF CZERNIAWSKI: Geach o prawdzie

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 103-114

JUSTYNA GRUDZIŃSKA: Geach a problem anafory niezwiązanej

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 115-134

WŁODZIMIERZ GALEWICZ: Geach o niedobrym rozumieniu dobra

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 135-150

JACEK HOŁÓWKA: Logika i teologia

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 151-176

Rozprawy

WOJCIECH ROSTWOROWSKI: Zagadki Russella a nazwowa interpretacja deskrypcji określonych

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 177-194

BARTOSZ KALUZIŃSKI: Normatywność znaczenia jako odpowiednik doboru naturalnego. Krytyczne studium teleosemantyki

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 195-212

ANNA GŁĄB: Siła problematyczności moralnej w Annie Kareninie Lwa Tołstoja

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 213-230

ZBIGNIEW AMBROŻEWICZ: Maska i dialog, czyli Szestow hermeneutyczny

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 231-246

MARTA SZABAT: Dlaczego to, o co się troszczymy, jest dla nas ważne? Uwagi na marginesach eseju Harry’ego Frankfurta

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 247-256

MARTA ZARĘBA, ADAM ANDRZEJEWSKI: Scenariusz a widowisko teatralne. Rozważania z zakresu ontologii dzieła teatralnego

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 257-272

Kronika

FILIP TARANIENKO: Międzynarodowa konferencja „Homo Mysticus: Nicolas of Cusa and Rhineland Mysticism” (Warszawa,

2-3.10.2014)

Przegląd Filozoficzny nr 3/2014 (91), s. 273-278