Leibniz 2016 rok Przeglad Filozoficzny nNumer 4 (100)

Rocznik 25

Warszawa 2016

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Wprowadzenie

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 9-10

GOTTFRIED LEIBNIZ: Dziennik 1696–1697

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 11-42

Z drobnych wierszy Leibniza

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 43-44

IRENA BEDNARZ: Filozofowie polscy o Leibnizu

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 45-68

Metafizyka i teologia

BOGUSŁAW PAŹ: Cogito i intencjonalność. Realistyczny wymiar epistemologii i monadologicznej metafizyki Leibniza

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 69-92

MAREK NOWAK: Teodycea między św. Augustynem a Leibnizem

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 93-108

JANUSZ KACZMAREK: Atom ontologiczny: atom substancji

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 109-124

MAREK PIWOWARCZYK: Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 125-138

WITOLD GLINKOWSKI: „Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 139-152

ŁUKASZ KOWALIK: Leibniz a preformacja

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 153-172

JACEK HOŁÓWKA: Quasi-realizm i quasi-idealizm

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 173-200

Nauka i prawda

JOANNA GĘGOTEK: W czasie i przestrzeni. Główne idee geologii Leibniza

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 201-218

ELŻBIETA JUNG, ROBERT PODKOŃSKI: Rachunek nieskończonościowy: Ryszard Swineshead i Godfryd Wilhelm Leibniz

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 219-228

MAREK SZYDŁOWSKI, PAWEŁ TAMBOR: Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 229-244

PAWEŁ KAWALEC: Leibniza instrumentalistyczna koncepcja wiedzy naukowej

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 245-264

MONIKA MALMON: Teoria reprezentacji G.W. Leibniza: pojęcie prawdy

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 265-276

MAREK ŁAGOSZ: Relacjonizm w ontologii czasu: Gottfried Wilhelm Leibniz a William Ockham i Arystoteles

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 277-284

JULIA JANKOWSKA: Leibniz i kierunek czasu

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 285-292

Historia i harmonia

BOGUSŁAW WOLNIEWICZ: Melioryzm Leibniza

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 293-304

PAWEŁ OKOŁOWSKI: Jakich rządów Polacy potrzebują? Polska w świetle idei politycznych Leibniza

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 305-316

ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Leibniz – filozof oświeceniowy czy pozaoświeceniowy?

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 317-328

TERESA OBOLEVITCH: Car i filozof. G.W. Leibniz w Rosji XVII–XVIII wieku

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 329-342

MARCIN RYCHTER: Liczbowe przyjemności. Leibniz i muzyka

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 343-354

Antropologia i wolna wola

ADRIAN KUŹNIAR: W cieniu fatalizmu: problem wolności i odpowiedzialności w ramach systemu metafizycznego G.W. Leibniza

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 355-370

PRZEMYSŁAW GUT: Za co Leibniz krytykował Kartezjański pogląd na wolną wolę?

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 371-386

ROBERT POCZOBUT: Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 387-404

MARIUSZ GRYGIANIEC: O tożsamości osobowej. Leibnizjańskie wątki koncepcji Rodericka M. Chisholma

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 405-420

ANDRZEJ STĘPNIK: Leibniza pojęcie wiedzy wrodzonej w świetle sporu z Lockiem

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 421-438

Logika i metodologia

JAN WOLEŃSKI: Status zasady racji dostatecznej

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 439-450

ANNA WÓJTOWICZ: Zasada racji dostatecznej, zasada racji niedostatecznej i zasada domknięcia świata

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 451-462

RYSZARD KLESZCZ: Leibniz o rozumie i wierze. Uwagi metodologiczne

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 463-480

MICHAŁ PIEKARSKI: Reprezentowanie a wyrażanie. Leibniz a współczesny spór o reprezentacje

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 481-496

STANISŁAW KRAJEWSKI: Czy Gödel unicestwił marzenie Leibniza?

Przegląd Filozoficzny nr 4/2016 (100), s. 497-504